Ako to je s otáčaním sa v križovatke na Nitrianskej ulici v Trnave

Autor: ľubomír drinka | 2.9.2014 o 14:25 | (upravené 10.6.2015 o 21:13) Karma článku: 3,57 | Prečítané:  1035x

Týmto článkom chcem varovať vodičov prichádzajúcich z diaľnice do Trnavy. Ak sa otočíte na prvej križovatke okolo ostrovčeka, dostanete pokutu.  

  Situácia bola takáto. Asi po 50 metroch bola odbočka vľavo do priemyselnej zóny, bez svetelnej signalizácie. Vzhľadom na to, že križovatka, pred ňou taktiež nebola riadená semaformi, tak odbočiť bol dosť problém. Z druhej strany, zase bol problém odbočiť do Spartanu, keďže v ranných a poobedných hodinách prichádzajú ľudia za prácou. Prvá idea mesta, bolo postaviť kruhový objazd a zrušiť odbočenie vľavo na prvej križovatke. Na kruhovom objazde by sa vodič otočil. Z viacerých dôvodov, sa to javilo ako neuskutočniteľné. Občania sa dozvedeli, že priestranstvo je príliš malé a poslanci dospeli ku kompromisu. Druhá križovatka pri Spartane, bude riadená svetelnou signalizáciou. Na odbočenie vľavo poslanci alebo mesto zabudli. Odbáčanie sa zrušilo deliacim pásom, pričom 50 km/h obmedzenie rýchlosti zostalo. Vzhľadom na to, že predchádzajúca, križovatka zastavuje autá, tak odbáčanie, by už nebol taký problém. Keď už to robili, nebol by problém, dať aj tam dva semafory. Ten kompromis skončil tak, že keď chcete ísť na Priemyselnú, tak musíte ísť na kruhový objazd vzdialený 850 metrov, alebo odbočiť a za križovatkou sa ihneď zaradiť za stojace autá a potom druhý krát odbočiť.

červená šípka označuje zrušené odbáčanie vľavo

zelená šípka označuje dva "hackerské"  spôsoby, legálneho otočenia.v križovatke

modrá šípka označuje spôsob otočenia, za ktorý dostanete pokutu.

označenie bodkami označuje cestu po kruhový objazd, kam podľa mesta musíte ísť..

vzdialenosť 850 m x 2 = 1,7 km navyše.

Nemusím hovoriť, že navigácie zo starými mapami, vám budú  ukazovať odbočku vľavo. Keďže odbočiť nemôžete, navigácia vás začne bombardovať, aby ste sa na najbližšej križovatke vrátili naspäť. Keďže ani vy, ani navigácia netušíte, že za 850 m je pre vás postavený nový kruhový objazd, tak na najbližšej križovatke sa otočíte okolo nástupného ostrovčeka. Viete že, je to zakázané, ale v tej chvíli... Už vidíte len zdvihnutý terčík a pokutu podľa § 22 . ods. 4: Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané (písmeno  a/ až g/)

50 €

ak sa vám pošťastí, tak v akcii za 25 €.

pred 1.7.2014 60 € resp v akcii 30 €.

Uvádzam preto väčšinu komunikácie s mestom, políciou a novinami MY.

24.5.2012

Chcem mesto informovať o dopravnej situácii na svetelnej križovatke v Trnave na Nitrianskej ulici.Pri príchode z cesty pre motorové vozidlá, nie je možné odbočiť vľavo.Nakoľko pri rekonštrukcii roku 2010 mesto predelilo cestu deliacim pásom, odbočiť sa dá až pri križovatke pri Spartane.Ak sa chcete dostať do jedného zo servisov na druhej strane, máte viac možnosti. Buď ísť na 1 km vzdialený kruhový objazd alebo sa dostať cez priemyselnú zónu okľukou na výjazd na cestu pre motorové vozidlá pri servise mercedes, tak isto asi 1 km. Alebo sa dostať na Zavarskú cestu a odtiaľ na Sladovnícku a už zmienený kruhový objazd na Nitrianskej. Tým obchvat dosť stráca zmysel, keďže mal znížiť premávku v meste a takto naopak umele zvyšuje hustotu dopravy.Dopravná polícia toho zneužíva a čakajú pri stanici STK na toho, kto sa otočí v križovatke.Relatívne jednoducho by sa dalo odstrániť tým, že by bolo povolené sa na tejto križovatke otočiť.

 

odpoveď žiadna

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19.3. 2013 

Na križovatke nie je dovolené otáčať sa, čo komplikuje život vodičom, ktorí sa chcú dostať na druhú stranu. Nikomu by to neobmedzilo, pretože v čase otočenia, majú na križovatke všetci červenú. Podal by som žiadosť sám, ale nevidím vhodné tlačivo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Rovnaká požiadavka bola dopravným
inšpektorátom v minulosti zamietnutá.

S pozdravom redakcia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň
môžete mi poslať to rozhodnutie?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odpoveď žiadna

Podobné som potom poslal do redakcie MY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyšiel článok v ktorom polícia tvrdila

Polícia v Trnave doposiaľ nedisponuje žiadnou žiadosťou týkajúcou sa otáčania vozidiel na svetelnej križovatke na Nitrianskej ulici. Podľa zákona č. 8 o cestnej premávke: „ vodič sa nesmie otáčať a cúvať na križovatke s riadenou premávkou, otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie“. Na danom úseku rozmery vozovky nespĺňajú parametre na osadenie takéhoto značenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z vyjadrenia som bol zaskočený, pretože som mesto žiadal dvakrát, o osadenie takejto značky.

V danej chvíli bolo jasné, že buď klame mesto alebo polícia. To že mi klamali som odsunul nabok a zameral som sa to vyjadrenie ohľadom šírky vozovky. Na pani hovorkyňu som sa obrátil s otázkou.

Dobrý deň

 

Na základe uverejnenia v tlači  Trnavské noviny hovorkyne p. Kredatusovej KDI TRNAVAs výrokom: "Na svetelnej križovatke na nitrianskej sa nedá umiestniť značka pre otáčanie v križovatke, lebo cesta nie dosť široká."

TP 03/2004 – Usporadúvanie cestnej siete (momentálne v štádiu riešenia revízie).

TP 04/2005 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek  na pozemných komunikáciách.

TKP časť 11 – Dopravné značenie

Platné slovenské technické normy, ktoré sa týkajú projektovania:

STN 73 6101 – Projektovanie ciest a diaľnic,

STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

 

V týchto predpisoch sa nenachádza podobné tvrdenie ani odporúčanie,

tak chcem vedieť ako KDI prišiel na svoje tvrdenie o nemožnosti takúto značku umiestniť.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Váž pán inžinier, zasielam Vám stanovisko, ktoré polícia prostredníctvom hovorcu Michala Hanusa poskytla týždenníku My Trnavské noviny (redaktor sa pomýlil a uviedol a uviedol moje meno):

Polícia v Trnave doposiaľ nedisponuje žiadnou žiadosťou týkajúcou sa otáčania vozidiel na svetelnej križovatke na Nitrianskej ulici. Podľa zákona č. 8 o cestnej premávke: „ vodič sa nesmie otáčať a cúvať na križovatke s riadenou premávkou, otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie“. Na danom úseku rozmery vozovky nespĺňajú parametre na osadenie takéhoto značenia.

To, ako stanovisko médiá interpretovali, polícia nedokáže ovplyvniť.

S pozdravom,
Martina Kredatusová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videl som, že nemá zmysel znova sa pýtať, aký parameter majú na mysli.

16.5.2014 som podal žiadosť s hore uvedenými predpismi.

Jednoducho tie dôvody, ktoré polícia v novinách uviedla, bol čistý výmysel. Rozhodnutie sa vždy musí opierať o zákon alebo predpis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.06.2013

Odpoveď: "vytvorí sa odborná komisia."

Osadenie trvalého dopravného značenia na ceste I/61 - odpoveď

     Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Vám na základe Vašej žiadosti o umiestnenie dopravnej značky C 25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“ s dodatkovou tabuľkou E 10 „Druh vozidla“ na ceste I/61 v križovatke ulíc Nitrianska - Priemyselná v meste Trnava oznamuje, že v priebehu mesiaca jún bude zvolané pracovné rokovanie za účasti všetkých dotknutých orgánov a o jeho výsledku Vám bude podaná písomná informácia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čakal som, čakal a odpoveď neprišla. Skrátka, komisiu si vymysleli. Začalo sa ukazovať, že prepojenie mesta z políciou a vyberanie pokút políciou, je prednejšie ako občania.

3.11.2013 teda 5 mesiacov po údajnom zasadnutí komisie som sa obrátil na redakciu MY.

Aby som predišiel políciu vo vyjadrení vo štýle, že tam hrozí zvýšená nehodovosť, okrem predchádzajúcich tvrdení, som priložil ďalšie. Chcel som poukázať, že tam nejde o nič iné ako o vyberanie peňazí.

Na základe infozákona som sa pýtal koľko tam vybrali peňazí, nevedia mi odpovedať, lebo to nevedia vybrať zo systému. Ďalšia otázka bola jednoduchá koľko nehôd sa tam stalo v dôsledku otáčania. Odpoveď: "Žiadna nehoda sa nestala. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 16.12.2013 vyšiel článok

Otáčanie na Nitrianskej ceste vraj neblokuje žiadny predpis

celý článok

z článku

„Z rokovaní vyplynulo, že na otáčanie vozidiel na svetelnej križovatke na Nitrianskej nie je cesta dostatočne široká. Zo stanoviska spoločnosti spravujúcej svetelnú signalizáciu zasa vyplynulo, že povolenie otáčania nie je vhodné, pretože z Priemyselnej ulice majú autá možnosť odbočiť vpravo, a tým by mohol vzniknúť kolízny bod. Z týchto dôvodov nie je možné dopravnou značkou povoliť otáčanie vozidiel na tomto úseku,“ tvrdí Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa.

Podľa jej slov by povolením otáčania na ceste prvej triedy, ktoré sú v majetkovej správe štátu, vznikali kolízne situácie. „Záujmom polície je aj znižovanie počtu kolíznych situácií v cestnej premávke, ktoré môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na našich cestách,“ uzatvára Kredatusová.

 

Opäť evidentne klamstvo ohľadom šírky vozovky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od Mesta som konečne dozvedel ako prišlo na šírku vozovky.

Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme za podnet.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán Štátnej správy vo veciach ciest I. triedy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujal dňa 02.12.2013 pod č. OU-TT-OCDPK-D2013/03332/Ja po konzultácii s projektantom predmetnej stavby nasledovné stanovisko:

- na základe preverenia prejazdu jednotlivých druhov vozidiel obaľovými krivkami pri otáčaní sa okolo stredového deliaceho pásu nie sú pre povolenie otáčania sa v predmetnej križovatke dostatočné parametre cesty I/61, t. j. existujúca šírka vozovky.

spoločnosť Siemens, s.r.o. IC MOL, Lamačská cesta 3/A Bratislava v zastúpení s Ing. Pánisom, ktorý má na starosti cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ulíc Nitrianska - Priemyselná v meste Trnava k predmetnej veci uviedol nasledovné: Povolenie otáčania vozidiel do protismeru na zelený signál odbočenia vľavo z ul. Nitrianskej na ul. Priemyselnú nie je vhodné, nakoľko súčasne má signálna skupina 57 (doplnková šípka pre odbočenie vpravo z Priemyselnej ulice) voľno, čím vzniká neprípustný kolízny stav.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na to som opäť mestu odpísal .

dôvody:

1. argumentovať tým, že by pri otáčaní dochádza ku kolízii áut pri otáčaní s autami z Priemyselnej, považujem za nesprávny. Prednosť majú vždy autá idúce po hlavnej, čiže autá z Priemyselnej dávajú prednosť otáčajúcim autám. To vyplýva z cestného zákona. Koniec koncov, to by sme potom mohli zrušiť všetky kruhové objazdy.

2. Polícia nevylúčila, že je možné aby sa vozidlá typu B otočili, do ľavého pruhu, čím by vôbec nedochádzalo k akejkoľvek kolízii s vozidlami z Priemyselnej. Čiže žiadajte osadenie značky na otáčanie s dodatkovou tabuľkou druh vozidla.

3. Šírka vozovky nie je daná zákonom ani normou ani TP či TKP pre otáčanie neexistuje, Zamietnuť odvolaním niečo čo nie je podľa zákona zakázané, je priestupok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na čo mi ako blbcovi, poslali to isté vyjadrenie s podčiarknutými slovami.

projektantom predmetnej stavby

čím vzniká neprípustný kolízny stav

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napísal som mestu znovu, prečo argumentuje neexistujúcimi predpismi.

Táto odpoveď má niekoľko chýb a v dôsledku strašidelné pojatie demokracie pracovníkmi mesta Trnava.

 Nasledovné dva maily som písal na mobile, ktorý som stratil, preto len z pamäti môžem hovoriť, čo ma tam doslova naštvalo.

Ten dopravný inžinier si kreslil obaľové krivky. Ok. Ja nie som stavebný inžinier, ale tie krivky sa kreslia pre vyššie rýchlosti a v tých TP a TKP sú uvedené iba pre kruhové objazdy a pripájajúce a odpájacie pruhy, poväčšinou na rýchlostných cestách. Keď sa otáčate na križovatke, tá rýchlosť je malá. Menej ako 10 km/h. Hlavne ak sa jedná o riadenú križovatku.

Pri hokejovom štadióne, pri vjazde do McD, sa medzitým  postavil kruhový objazd.  Ten kruhový objazd má vnútorný priemer nech 3 metre. V porovnaní s ním, je križovatka na Nitrianskej, letisko.

Potom je tu ten argument spoločnosti Siemens, čo mi príde zvrátené aby nejaká spoločnosť rozhodovala o tom ako bude vyzerať doprava v meste Trnava. Vraj:  "Vzniká neprípustný kolízny stav."

Vidím to tak, že  polícia a ani mesto, tak ako ja, nenašli v predpisoch, to čo tvrdili. Preto ten vymyslený argument od spoločnosti Siemens.

Na to som odpísal mestu, či sme vo voľbách  volili poslancov, alebo spoločnosť Siemens.

Tiež som napísal, či mesto chce zrušiť všetky kruhové objazdy, keďže v nich dochádza ku kolíznym stavom.

Teda ako bolo preukázané, nie je zákonný dôvod aby tam tá značka nebola s tým, že sa auto otočí do ľavého pruhu, čím evidentne nemôže prísť ku kolíznej situácii s autami odbočujúcimi z Priemyselnej ulice, ktorí jazdia v pravom pruhu!

Na dôvažok by asi mesto malo zatrhnúť výjazd z pred Kauflandu, keďže sa tu stretajú autá z pravej a ľavej časti parkoviska a prichádza tu k neprípustným kolíznym situáciám. To čo inde mestu a polícii nerobí problém, tak na Nitrianskej nepovolí.

Reku, keď ten ich dopravný inžinier nemá predstavivosť, navrhol som aby mi poslali podklady.

Mestu Trnava

Nakreslím Vám ako má umiestnenie značiek a vodorovných značení vyzerať aby to vyhovovalo aj nezákonným požiadavkám kladených na umiestnenie značky otáčania v križovatke s dodatkovou tabuľkou pre osobné automobily..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako náhle zistili, že plán s vymyslenými argumentami nezabral, tak prestali komunikovať.

Pravda už nie je čom. Oni majú svoje klamstvo a ja mám (nie svoju) pravdu. Najhoršie  je, že o tomto klamstve presvedčili poslancov a dopravná polícia už nemala problém klamať novinám o šírke vozovky.

dňa 17.7.2014 vyšiel v MY tento článok.

Za križovatkou pravidelne vyberajú pokuty, tvrdí čitateľ

záver článku

Magistrát sa bude týmto podnetom zaoberať na najbližšej dopravnej komisii. Bude to vraj konzultovať aj s políciou. Ak neschvália osadenie dopravnej značky - zákaz otáčania, navrhli sme, aby tam osadili aspoň informačnú tabuľu o neďalekom kruhovom objazde. Vďaka nemu sa každý bez problémov otočí a nemusí riskovať pokutu.

celý článok

Napadlo to aj mňa, ale podľa doterajšieho vývoja viem ako dopadne. O peniaze z pokút ide v prvom rade.

Musím súhlasiť s tým článkom, kedykoľvek idem okolo, vždy tam stojí nejaký nešťastník. Dokonca aj vo večerných hodinách. Policajti si vás počkajú z blikajúcimi majákmi ako keby chytili toho najväčšieho zločinca.

Pozadie

Bystrik Stanko sľuboval zlepšenie  dopravnej situácie. Keďže skončil vo voľbách druhý, primátor Butko mu ponúkol miesto zástupcu.

V článku "Z rozhovoru s krajským policajným riaditeľom p. Čechovičom", ktorý nahradil Bystríka Stanka, vyplynulo, že otáčanie sa v križovatke je jedným z dvoch najčastejších priestupkov. Z čoho vyplýva, že táto križovatka, je zlatou sliepkou pre dopravnú políciu, a nebude sa jej chcieť vzdať.

Tú značku by tam mali dať už len preto, aby dopravná polícia konečne išla riešiť vysoké rýchlosti v bočných uličkách,

Mesto to pravidelne dostáva v rozličných veciach, napr. kauza cesty v Kamennom mlyne, neoznačenie začiatku obce v jednom jazdnom pruhu, umiestnené značky obytná zóna na chodník(treba vidieť na vlastné oči, pri Študenstkej ulici, bolo to v Trnavských novinách), jednosmerka  na Bratislavskej,

Spolužiak z Nitry mi hovoril, že z Trnavy je vždy popletený. Ako rodený Trnavčan som to nevidel. Teraz už viem o čom hovorí. Okrem nových križovatiek, značenie je mizivé. Dostať sa z jednej strany mesta na druhú, nie je také jednoduché ako v minulosti. Trnava je aj hlavným mestom VÚC a Krajské mesto, preto páni poslanci myslite aj na cezpoľných.

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan vie, že vyhrá. Len musím prísť do Paríža, hovorí

Slovák má na čele bodovacej súťaže už prakticky nedostižný náskok.


Už ste čítali?